You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc.

 

पुणदीवाळवा ग्राम

पुणदी गावच्या स्थापनेविषयी, नामकरणाविषयी अनेक आख्यायिका प्रसिध्द आहेत. पुणदी गावचा हा परिसर महाराष्ट्रातील दंडक आरण्याचा भाग समजला जात होता. या अरण्यात अनेक साधुजन महादेवाची आराधना, तपश्चर्या व यज्ञयाग करीत होते. आशावेळी आसुरांनी या साधुजनांना त्रास देण्यास आरंभ केला. त्यांचे यज्ञयाग मोडले. तेव्हा शिवप्रभुंनी आदिमायाशक्ती पार्वतीस या आसुरांचा संहार करण्यास सांगितले. तेव्हा तपश्चर्येत लीन असणा-या साधुमुनीस आदिमायेने दर्शन दिले. व आपल्या धुनुष्यबाणाने आसुरांचा वध केला. त्यानंतर तेथील साधुमुनींनी पार्वतीमातेने प्रकट दर्शन दिले. तेव्हा सर्वांनी माते पुण्यदायी तुम्ही उदो-उदो असा जय जयकार केल.